Publikacija namijenjena osnovcima, ali i njihovim roditeljima:

                                                     Dnevnik jedne djevojke, intimni razgovori sa samom sobom

 Nakon dugogodišnjeg rada sa mladima naša sagovornica Dajana Cvjetković je mišljenja da je ovoj populacijskoj skupini najbolje pristupiti iz ugla njihovih vršnjaka i na taj način prenijeti poruke i educirati ih o životnim temama na koje ne mogu dobiti odgovor iz svoje bliske okoline.

  Link za preuzimanje Dnevnika jedne djevojke: http://xy.com.ba/uploads/attachment/attachmentfile/db4ab402c775c111bc9f092d2bdf3cc0.pdf

 Kamen temeljac za nastanak publikacije „Dnevnik jedne djevojke“ je publikacija koja je svjetlo dana ugledala prije dvije godine. Riječ je o „Dnevniku jednog momka“ koji je kroz svoj sadržaj tretirao temu vršnjačkog nasilja a koji se realizovao u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ kojeg je finansirala Europska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Preuzmite „Dnevnik jednog momka“ na sljedećem linku: http://xy.com.ba/uploads/attachment/attachmentfile/974776554372a6e71ff0f00569cebaaa.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Brošure "Roditelj, dijete i škola"  

 Poštovani roditelji,

U našoj školi je, u utorak 6.5. održana tribina za roditelje pod nazivom "Roditelj, dijete i škola". Ova tribina je organizovana u saradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom "Porodično savjetovalište". Ova ustanova je 2010. i 2014. godine napravila publikaciju pod istim imenom. Sve to s razlogom da ova tema i preporuke koje roditelji dobiju na ovim tribinama nađu put do što većeg broja roditelja.

Možete Brošuru skinuti OVDJE i drugu OVDJE


 BIOGRAFIJA ŠKOLE

Osnovna škola „Hrasno“ je sagrađena 1959. godine. Sadašnji izgled je dobila 1976. god. kada je sagrađen dio škole–aneks. U svom dosadašnjem radu se isticala odgojno-obrazovnim radom, nagradama i ostalim ostvarenjima u vannastavnim aktivnostima. Ono po čemu je prepoznatljiva kroz cijeli tok postojanja jeste izuzetno veliki broj djece. U proteklom ratu je pretpjela oštećenja koja i do danas nisu sanirana, a onemogućavaju razvoj i vizuju Škole, kao moderne ustanove koja nudi cjeloviti razvoj ličnosti. Škola je poznata i po kontinuiranom odgojno-obrazovnom radu za vrijeme rata, kada je nastava bila organizovana po podrumima zgrada i drugim  punktovima.
Krasi je  stručno i iskusno osoblje koje je sudionik različitim predratnim, ratnim i poratnim fazama života i rada...
 


Na osnovu člana 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 10/2004; 21/2006; 26/2008 i 31/2011) , Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole  "Hrasno” Sarajevo, na  20. sjednici održanoj 17.oktobra  2012. godine , donosi

 

P   R   A   V   I   L   A

Javne ustanove Osnovne škole “Hrasno“ Sarajevo

 

I.     OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

(Definicija)

Pravila škole su osnovni opći akt i svi drugi pravni akti škole, koji se donose radi detaljnijeg  pravnog uređenja pitanja iz člana 2. ovih Pravila ili u vezi s tim pitanjima, moraju biti u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i provedbenim propisima. više...
 
 


Design & Update by Vahid O.