OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa odlukom Nastavničkog vijeća, u utorak, 23.05.2017.godine realizovat će se probna Eksterna matura za učenike IX razreda, prema rasporedu:

 

BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST                              sa početkom u 9,00 sati

 

MATEMATIKA                                                                                                          sa početkom u 11,00 sati

 

ENGLESKI JEZIK                                                                                                    sa početkom u 14,00 sati

 

 

Učenici treba da dođu najmanje 10 minuta prije početka testa!

 


Design & Update by Vahid O.